آدرس

الکتریکی نور افشان

شیراز، حدفاصل چهارراه مشیر و نمازی، روبروی کوچه 65

شماره تماس

071-32228770

071-32247322

071-32242877

همراه

09391353515

ایمیل
noorafshanco@yahoo.com