یک ماه ضمانت بازگشت

.

مرجوع و تعویض کالا تا یک ماه و تنها با ارائه فاکتور قابل قبول میباشد.