ماهیت نور چیست؟

  ماهیت نور چیست؟

از ابتدا این سوال برای بشر مطرح بوده است که ماهیت نور چیست و از چه چیزی تشکیل شده است و پاسخ های گوناگونی به این سوال داده شده است که در طی این سال ها هر کدام نقض یا تکمیل شده است.چندین نظریه در این مورد مطرح شده است که به توضیح آن میپردازیم.

ماهیت ذره ای:ایزاک نیوتن در کتاب خود درباره ی نور نوشت:پرتوهای نور ذرات کوچکی هستند که از یک جسم نورانی نشر میشوند.احتمالا نیوتن نور را به این دلیل به صورت ذره در نظر گرفت که در محیط های همگن در امتداد خط مستقیم منتشر میشوند.این امر را قانون می نامند و یکی از مانندهای خوب برای توضیح آن به وجود آمدن سایه است.برخی دیگر از دانشمندان نیز اظهار داشته اند که نور از ذرات در ارتعاش شدید تشکیل یافته است.نیوتن معتقد بود نور از درون واسطه ای به نام اِتِر گذر میکند که غیرمادی است و دیده نمیشود.بر اساس نظریه اِتِر،فضا آکنده از این واسطه است.هم اکنون این نظریه باطل شده است و معتبر نیست.

ماهیت موجی:همزمان با نیوتن ،کریستیان هویگنس طرفدارتوضیح دیگری بود که در آن حرکت نور به صورت موجی است و از  چشمه های نوری به تمام جهات پخش میشود.هویگنس با به کار بردن امواج اصلی و موجک های ثانوی ،قوانین بازتاب و شکست را تشریح کرد.حقایق دیگری که با تصور موجی بودن نور توجیه میشوند پدیده های تداخلی اند.

ماهیت الکترومغناطیس:بیشتر بخاطر نبوغ جیمز کلارک ماکسول است که ما امروزه میدانیم نور نوعی انرژی الکترومغناطیسی است که معمولا به عنوان امواج الکترو مغناطیسی توصیف میشود.گستره ی کامل امواج الکترومغناطیسی شامل : موج رادیویی، تابش فروسرخ،نور مریی از قرمز تا بنفش،تابش فرابنفش،پرتو ایکس و پرتو گاما میباشد.

ماهیت کوانتومی نور:طبق نظریه مکانیک کوانتوم،نور که در دو دهه ی اول سده بیستم به وسیله ماکس پلانک،البرت انیشتین و نیلز بور برای اولین بار پیشنهاد شد انرژی الکترومغناطیسی کوانتیده است.یعنی جذب یا نشر انرژی میدان الکترومغناطیسی به مقدار های گسسته ای به نام فوتون انجام میگیرد.

نظریه مکملی:نظریه جدید نور شامل اصولی از تعاریف نیوتن و کریستیان هویگنس است.بنابراین گفته میشود که نور رفتار دو گانه ای دارد .برخی از پدیده ها مثل تداخل و پراش رفتار موجی آن را نشان میدهد و برخی دیگر مانند پدیده فتوالکتریک و پدیده کامپتون با رفتار ذره ای نور قابل توضیح هستند.

تعاریف مفاهیم روشنایی

   شارنوری :شارنوری با نماد (I)نشان میدهند که میتوان گفت کل نور خارج شده از یک منبع نور در هر ثانیه در تمام جهات را شار نوری میگویند و واحد آن لومن (LUMEN)یا به اختصار LM  است. به بیان دیگر شار نوری مقدار پرتوهای نوری ساطع شده از منبع را نشان میدهد.هرچه شار یا لومن بیشتر باشد پرنورتر خواهد بود.شارنوری یکی از مشخصات مهم هر لامپ است.

   بهره نوری:بهره نوری نسبت شارنوری خارج شده از لامپ روشنایی به توان مصرفی آن است که نشان دهنده ی کارایی و بهره وری لامپ میباشد.هرچه این عدد بزرگتر باشد یعنی بازدهی و کارایی لامپ بیشتر است یا به منظور دیگر با صرف انرژی کمتر نور بیشتری را تولید میکند و مصرف انرژی آن مقرون به صرفه است.واحد بهره نوری لومن بر وات است که با نماد (n)نشان میدهند.

   شدت روشنایی:شدت روشنایی با نماد E نشان میدهند و تعریف آن میزان شار نوری است که بر یک سطح میتابد و واحد آن لوکس (LUX)یا (LX) میباشد.بنابراین به زبان ساده تر شارنوری میزان نوری است که از لامپ خارج میشود و شدت روشنایی ، آن میزان از نور است که پس از منتشر شدن توسط لامپ و بازتاب های مختلف در نهایت به سطح میرسد.

   شدت نور:شدت نور همان نیروی تابیده شده از سمت یک منبع نور در جهت معینی است که آن را با (I)نشان میدهند.به بیان دیگر یک لامپ شار نوری را در تمام جهات و با شدت و ضعف متفاوت منتشر میکند.میزان نور انتشاریافته در یک جهت خاص در فضا را شدت نور میگویند و واحد آن (cd) یا کاندلا است.شارنوری عبوری از واحد زاویه فضایی (استرادیان)شدت نور نام دارد که بر حسب کاندلا سنجیده میشود.زاویه فضایی زاویه ای است که از مرکز یک کره دیده میشود و سطح آن را در بر میگیرد.شدت نور در هر نقطه از فضا مستقل از دوری و نزدیکی به منبع نور به یک میزان است اما در جهت های مختلف نسبت به آن مقادیر متفاوتی دارد.

   درخشندگی:یکی از مشخص ترین پارامترهایی که چشم انسان به سرعت متوجه آن میشود درخشندگی است.درخشندگی میزان روشنایی منبع نور و میزان انعکاس سطح را نشان میدهد و در واقع به جنس و رنگ سطح مورد نظر وابسته است.هرچه درخشش بیشتر باشد به این معناست که نور متمرکزتر بوده و یا سطح دارای انعکاس زیادی میباشد.در برخی مقالات از آن به تراکم نور نیز یاد میشود.درخشندگی به راحتی توسط چشم انسان قابل اندازه گیری است.همچنین میزان آن در محیط بسیار مهم است. اگر میزان آن کم باشد موجب تاریکی میشود و اگر زیاد باشد به چشم آسیب میرساند. واحد آن کاندلا بر مترمربع است که به آن نیت (NIT) نیز گفته میشود.

  خیرگی:خیرگی یکی از عوامل آزاردهنده روشنایی است که حوزه دید را محدود کرده و چشم و ذهن انسان را دچار خستگی میکند.خیرگی نتیجه استفاده از چراغ های نامناسب، قرارگرفتن چراغ ها و پنجره ها در موقعیت نامناسب و انعکاس بیش از اندازه سطوح میباشد. از این رو در طراحی روشنایی باید به آن توجه کرد.محاسبات روشنایی توسط مهندسین روشنایی به صورت دقیق و با نرم افزارهای تخصصی (مانند دایالوکس) انجام میگیرد.

  دمای رنگ نور:واژه ی دمای رنگ نوردر نورپردازی توصیفی است برای بیان رنگ نور لامپ و واحد سنجش آن (کلوین) میباشد.منظور از رنگ در اینجا رنگ های مطلق نیست و منظور طیف گرمای رنگ است.محدوده ی دمای رنگ مور در عمل بین 1000 تا 10000 کلوین میباشد و در دمای پایین تر از رنگ قرمز و زرد شروع شده و در دماهای بالا به رنگ آبی میرسد.

  شاخص نمود رنگ:امروزه در صنعت روشنایی تنها معیار برای تشخیص کیفیت نور شاخص نمود رنگ یا همان CRI میباشد.از سال 1965 میلادی CRI به عنوان استاندارد کیفیت نور در نظر گرفته شد. هر محصول مولد نور اعم از لامپ ،چراغ و غیره دارای یک آزمون CRI میباشد و نتیجه ی آن بازه ایست بین 1 تا 100 که عدد 100 نزدیکترین کیفیت به نور خورشید میباشد.

 

  توان الکتریکی یا وات:در صنعت روشنایی و نورپردازی و به بیان ساده تر وات توان مصرفی یک لامپ است . یعنی هرچه وات یک لامپ کمتر باشد میزان برق مصرفی کمتر است و بالعکس.