تعاریف مفاهیم روشنایی

شارنوری :شارنوری با نماد (I)نشان میدهند که میتوان گفت کل نور خارج شده از یک منبع نور در هر ثانیه در تمام جهات را شار نوری میگویند و واحد آن لومن (LUMEN)یا به اختصار LM  است. به بیان دیگر شار نوری مقدار پرتوهای نوری ساطع شده از منبع را نشان میدهد.هرچه شار یا لومن بیشتر باشد پرنورتر خواهد بود.شارنوری یکی از مشخصات مهم هر لامپ است.

   بهره نوری:بهره نوری نسبت شارنوری خارج شده از لامپ روشنایی به توان مصرفی آن است که نشان دهنده ی کارایی و بهره وری لامپ میباشد.هرچه این عدد بزرگتر باشد یعنی بازدهی و کارایی لامپ بیشتر است یا به منظور دیگر با صرف انرژی کمتر نور بیشتری را تولید میکند و مصرف انرژی آن مقرون به صرفه است.واحد بهره نوری لومن بر وات است که با نماد (n)نشان میدهند.

   شدت روشنایی:شدت روشنایی با نماد E نشان میدهند و تعریف آن میزان شار نوری است که بر یک سطح میتابد و واحد آن لوکس (LUX)یا (LX) میباشد.بنابراین به زبان ساده تر شارنوری میزان نوری است که از لامپ خارج میشود و شدت روشنایی ، آن میزان از نور است که پس از منتشر شدن توسط لامپ و بازتاب های مختلف در نهایت به سطح میرسد.

   شدت نور:شدت نور همان نیروی تابیده شده از سمت یک منبع نور در جهت معینی است که آن را با (I)نشان میدهند.به بیان دیگر یک لامپ شار نوری را در تمام جهات و با شدت و ضعف متفاوت منتشر میکند.میزان نور انتشاریافته در یک جهت خاص در فضا را شدت نور میگویند و واحد آن (cd) یا کاندلا است.شارنوری عبوری از واحد زاویه فضایی (استرادیان)شدت نور نام دارد که بر حسب کاندلا سنجیده میشود.زاویه فضایی زاویه ای است که از مرکز یک کره دیده میشود و سطح آن را در بر میگیرد.شدت نور در هر نقطه از فضا مستقل از دوری و نزدیکی به منبع نور به یک میزان است اما در جهت های مختلف نسبت به آن مقادیر متفاوتی دارد.

   درخشندگی:یکی از مشخص ترین پارامترهایی که چشم انسان به سرعت متوجه آن میشود درخشندگی است.درخشندگی میزان روشنایی منبع نور و میزان انعکاس سطح را نشان میدهد و در واقع به جنس و رنگ سطح مورد نظر وابسته است.هرچه درخشش بیشتر باشد به این معناست که نور متمرکزتر بوده و یا سطح دارای انعکاس زیادی میباشد.در برخی مقالات از آن به تراکم نور نیز یاد میشود.درخشندگی به راحتی توسط چشم انسان قابل اندازه گیری است.همچنین میزان آن در محیط بسیار مهم است. اگر میزان آن کم باشد موجب تاریکی میشود و اگر زیاد باشد به چشم آسیب میرساند. واحد آن کاندلا بر مترمربع است که به آن نیت (NIT) نیز گفته میشود.

  خیرگی:خیرگی یکی از عوامل آزاردهنده روشنایی است که حوزه دید را محدود کرده و چشم و ذهن انسان را دچار خستگی میکند.خیرگی نتیجه استفاده از چراغ های نامناسب، قرارگرفتن چراغ ها و پنجره ها در موقعیت نامناسب و انعکاس بیش از اندازه سطوح میباشد. از این رو در طراحی روشنایی باید به آن توجه کرد.محاسبات روشنایی توسط مهندسین روشنایی به صورت دقیق و با نرم افزارهای تخصصی (مانند دایالوکس) انجام میگیرد.

  دمای رنگ نور:واژه ی دمای رنگ نوردر نورپردازی توصیفی است برای بیان رنگ نور لامپ و واحد سنجش آن (کلوین) میباشد.منظور از رنگ در اینجا رنگ های مطلق نیست و منظور طیف گرمای رنگ است.محدوده ی دمای رنگ مور در عمل بین 1000 تا 10000 کلوین میباشد و در دمای پایین تر از رنگ قرمز و زرد شروع شده و در دماهای بالا به رنگ آبی میرسد.

  شاخص نمود رنگ:امروزه در صنعت روشنایی تنها معیار برای تشخیص کیفیت نور شاخص نمود رنگ یا همان CRI میباشد.از سال 1965 میلادی CRI به عنوان استاندارد کیفیت نور در نظر گرفته شد. هر محصول مولد نور اعم از لامپ ،چراغ و غیره دارای یک آزمون CRI میباشد و نتیجه ی آن بازه ایست بین 1 تا 100 که عدد 100 نزدیکترین کیفیت به نور خورشید میباشد.

 

  توان الکتریکی یا وات:در صنعت روشنایی و نورپردازی و به بیان ساده تر وات توان مصرفی یک لامپ است . یعنی هرچه وات یک لامپ کمتر باشد میزان برق مصرفی کمتر است و بالعکس.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *