تاثیر نور بر انسان

  نور مناسب ،محیطی درخشان و مطبوع را در اماکن اداری و دفتری تضمین میکند.در واقع شرایط لازم برای عملکرد بصری و رضایت مندی خوب است.اول و مهمتر از همه ،نورپردازی باید اطمینان حاصل کند که همه ی کارهای بصری در محل کار میتوانند به طور رضایت بخش و بدون هیچ گونه عوارض جانبی و تاثیر بر سلامتی انجام شود.کارهای بصری باید به وضوح قابل مشاهده باشند و هرگونه تداخلی به عنوان مثال روشنایی خیره کننده ،باید اجتناب شود.

نور فقط برای دیدن لازم نیست.این تاثیر عمده ای بر احساس رفاه، سلامت و عملکرد ما دارد.حدود 80درصد از کل اطلاعات که به مغز ما میرسد از طریق چشمان ما انجام میشود.اما نور نه تنها برای دیدن حیاتی است بلکه یک هماهنگ کننده ی مهم برای ساعت داخلی بدن ماست.مطالعات کنونی تایید میکند که بسیاری از فرایندهای بیولوژیکی در بدن انسان توسط نور و کلید طبیعی از روشنایی روز تا تاریکی کنترل میشوند.نور همچنین مسوول این است که آیا خوب بخوابیم ،در طول روز احساس خوبی داشته باشیم و مولد باشیم.کمبود نور ما را از مهمترین همگام کننده برای ریتم های شبانه روزی محروم میکند.که ساعت داخلی ما را از حالت عادیخارج میکندکه نتیجه میتواند خستگی، بی حالی و در بدترین اتفاق ،افسردگی باشد.